Kvalitet & miljö

Att leverera kvalitet är en självklarhet

Vår kvalitetspolicy bygger på att det är avgörande för vår framtid hur du som kund uppfattar våra tjänster och produkter i relation till dina krav och förväntningar. Med oss som partner ska du alltid känna dig trygg.

Vi värnar om miljön

Vår miljöpolicy har som utgångspunkt att jordens resurser är begränsade och naturens förmåga att hantera avfall minskar dagligen. Som kund hos oss ska du alltid känna dig säker på att vi gör vårt yttersta för att värna om miljön.

Vi förstår vikten av en trivsam och säker arbetsmiljö

Vår arbetsmiljöpolicy grundar sig i att alla medarbetare ska trivas och utvecklas på jobbet. Det är en förutsättning för att vi ska kunna vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag.

Miljöpolicy

Trenad Nordic Måleri AB ska alltid arbeta med miljövänliga material och produkter som inte är astma- och allergiframkallande. Att tillämpa kretsloppstänkande och ha en låg resursförbrukning ska vara en naturlig och integrerad del av vår verksamhet. Vi ska enbart arbeta med leverantörer som är miljöcertifierade, se utdrag från vår nuvarande leverantörs policys nedan.

Kvalitetspolicy

Trenad Nordic Måleri AB ska alltid sträva efter att leverera rätt kvalitet. Det gör vi genom:

Arbetsmiljöpolicy

Trenad Nordic Måleri AB ska lägga stor vikt vid att alla medarbetare har en trygg och trivsam arbetsmiljö. Det uppnår vi genom att:

MVK-auktoriserad

Måleribranschens våtrumskontroll, MVK, är ett samarbete mellan Sveriges Färg och Lim Företagare, SVEFF, och Måleriföretagen i Sverige med syftet att leverera högkvalitativa våtrumslösningar.

Sedan 2013 är Trenad Nordic Måleri AB MVK-auktoriserad och har målare utbildade enligt MVK:s utbildningsprogram.

Kontakta oss så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt